Partnereink

Több, a szervezeti kiválóság és a fenntarthatóság iránt elkötelezett hazai szervezettel is együttműködünk: 

Szövetség a Kiválóságért Partnerek

Minőségirányítás
ISO FORUM

Az ISO 9000 FÓRUM tevékenységének legfőbb célja a Tagság együttműködésének szervezése és elmélyítése annak érdekében, hogy azok a gyakorlatban már működő, a nemzetközi követelményeknek igazoltan megfelelő minőségirányítási rendszerek bázisán – a fejlett vállalati minőségkultúrát tovább erősítve és terjesztve – minél magasabb szintre emeljék versenyképességüket.

Az Egyesület fontos feladatának tekinti a minőségügy társadalmában a szervezeti kommunikáció megteremtését szakmai párbeszédek és széles körű véleménycserék biztosításán keresztül.

Mentorközösség
Mind Mate Inspiration

Az MMI egy inspirációt nyújtó, nyitott, széles körben ismert, szakmailag elismert, tudásplatformként elérhető közösség, amelynek tematikus csoportjai vannak. 

Küldetése a Fenntarthatóság terén a világban zajló jelentős (transzformációs) változások felismerésének, gyors beavatkozási lehetőségeinek, reziliencia képességeinek, érintettségi szintjeinek elemzése, szemléleteinek és megoldásainak támogatása egyének, társadalmi szervezetek, önkormányzatok és vállalkozások számára, a környezet megóvása és hosszú távon is elérhető életfeltételeinek és működési képességének fenntartása érdekében.

Minőségmenedzsment
Magyar Minőség Társaság

A Magyar Minőség Társaság a minőség iránt elkötelezett szakemberek és szervezetek egyesülete. Tagjaink megosztják egymással a minőséggel kapcsolatos ismereteiket, elképzeléseiket, eszközeiket, azzal a céllal, hogy egy élhetőbb és fenntartható világban éljünk. Társaságunk összehozza azokat a szakembereket, akik, képesek és készek a szervezetek működését úgy menedzselni, a menedzsmentet úgy támogatni, hogy a minőségügy eszközeivel a mindennapi kihívásoknak meg tudjanak felelni.

Hungarikum Szövetség

A Hungarikum Szövetség, HUSZ céljai, feladatai

Kiemelt magyar értékek, hungarikumok alkotói, képviselői, letéteményesei és gondozói szövetséget hoznak létre az alábbi célok megvalósítása érdekében:
A magyarságtudat erősítésének és az egyetemes emberi kultúra gazdagításának szolgálata, azaz a Hungarikum Szövetség jelmondata: “Az érték a mérték” tartalmának kiteljesítése;
A kiemelt magyar értékek őrzése, mentése, új értékek létrehozásának támogatása, továbbfejlesztése, népszerűsítése, az országmárka erősítése hazánkban és világszerte;
A Szövetség tagjainak és a hungarikum címmel, védjeggyel, minősítéssel rendelkezők érdekeinek képviselete a nyilvánosság előtt valamint a szakmai fórumokon;
A hungarikum alkotók, gyártók, a tulajdonosok, képviselők, örökösök álláspontjának érvényre juttatása;
Kiemelt értékeink, a hungarikumok regisztrálásának, minősített védelmének elősegítése hazai, Európai Uniós, nemzetközi keretek között és az adott jogi, gazdasági környezetben a lehető legnagyobb mértékű támogatás előmozdítása.

Digitális transzformáció
The Precursorius

A versenyképesség megújításáért

Szervezetfejlesztéssel egybekötött IKT-átállás: ahol az üzleti, a szervezeti és az informatikai technológia gondokkal küzd, ott vagyunk “Prekurzorok

Fenntartható megújulás digitális-transzformációval

Fenntarthatóság
Effekteam Egyesület

Az Effektem Egyesület 2006-os megalakulása óta a vállalati felelősségvállalás iránt elkötelezett szakemberek egyik legelismertebb platformjaként azon dolgozik, hogy a felelősen gondolkodó gazdasági szereplők valódi társadalmi és környezeti hatással bíró kezdeményezéseken keresztül, fenntartható módon teremtsenek értéket a közösségek számára.

Scroll to Top