Szövetség a Kiválóságért Partnereink

Több, a szervezeti kiválóság és a fenntarthatóság iránt elkötelezett hazai szervezettel is együttműködünk: 

Célunk: “Olyan kapcsolatok kiépítése és fenntartása, amely a fenntartható érték létrehozását segítik elő” (EFQM Modell 3.5.)

ISOFÓRUM Egyesület

Az ISOFÓRUM Egyesület tevékenységének legfőbb célja a Tagság együttműködésének szervezése és elmélyítése annak érdekében, hogy azok a gyakorlatban már működő, a nemzetközi követelményeknek igazoltan megfelelő minőségirányítási rendszerek bázisán – a fejlett vállalati minőségkultúrát tovább erősítve és terjesztve – minél magasabb szintre emeljék versenyképességüket.Az

Egyesület fontos feladatának tekinti a minőségügy társadalmában a szervezeti kommunikáció megteremtését szakmai párbeszédek és széles körű véleménycserék biztosításán keresztül.

iso forum logo

Magyar Minőség Társaság

A Magyar Minőség Társaság a minőség iránt elkötelezett szakemberek és szervezetek egyesülete. Tagjaink megosztják egymással a minőséggel kapcsolatos ismereteiket, elképzeléseiket, eszközeiket, azzal a céllal, hogy egy élhetőbb és fenntartható világban éljünk. Társaságunk összehozza azokat a szakembereket, akik, képesek és készek a szervezetek működését úgy menedzselni, a menedzsmentet úgy támogatni, hogy a minőségügy eszközeivel a mindennapi kihívásoknak meg tudjanak felelni.

SzKE Partnerei - Magyar Minőség

KM Expert Kft.

Agilis, tudásmenedzsment projektek megvalósítsa és tanuló szervezeti transzformációk támogatása. Tanácsadás, tréning, vezetőképzés.
A vezető: EFQM Kiválóság Nagykövet

EFQM partner KM expert tudásmenedzsment szakértő

Mind Mate Inspiration

Az MMI egy inspirációt nyújtó, nyitott, széles körben ismert, szakmailag elismert, tudásplatformként elérhető közösség, amelynek tematikus csoportjai vannak. 

Küldetése a Fenntarthatóság terén a világban zajló jelentős (transzformációs) változások felismerésének, gyors beavatkozási lehetőségeinek, reziliencia képességeinek, érintettségi szintjeinek elemzése, szemléleteinek és megoldásainak támogatása egyének, társadalmi szervezetek, önkormányzatok és vállalkozások számára, a környezet megóvása és hosszú távon is elérhető életfeltételeinek és működési képességének fenntartása érdekében.

A vezető: EFQM Kiválóság Nagykövet

Több, a szervezeti kiválóság és a fenntarthatóság iránt elkötelezett hazai szervezettel is együttműködünk: 

Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága

A Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága (SZMT) szakmai-emberi közösség, amely szakmai értékek és elfogadott etikai kódex alapján, a tagok önkéntes közreműködésével tevékenykedik, és egészséges, felelősen működő, sikeres szervezetek, közösségek kialakításához, fejlesztéséhez járul hozzá tagjain keresztül. Éves programját konferenciák, közösségi programok, valamint tudásmegosztó, szakmafejlesztő műhelymunkák alkotják.

Több, a szervezeti kiválóság és a fenntarthatóság iránt elkötelezett hazai szervezettel is együttműködünk: 

The Precursorius

Fenntartható szervezeti megújulás digitális-transzformációval. A vállalkozás, a jövő munkahelyének partnere kíván lenni, akik a digitális transzformáció teljes folyamatát egy kézben tartva, az EFQM elemekkel a szervezeti jóllét megvalósításán dolgozhatnak. Kulcsszavaik: digitális szervezet, és fejlesztése, AI-vezérelt szervezeti-működés, ICT. Kiemelt projektjük a digitális megújulás úttörő szakemberei, akik a munkahelyek az üzleti, a szervezeti és a gazdaság-informatikai gondjait orvosolják.

A vezető: EFQM Kiválóság Nagykövet

The Precursorius EFQM Szövetség a Kiválóságért partnere

Leannovation Egyesület

Az egyesület célja kialakítani és folyamatosan bővíteni egy tudás megosztáson és -átadáson alapuló szakmai közösséget, mely hiteles és folyamatosan frissülő tudásbázissal a lean és a szervezeti kiválóság iparágtól független szellemi műhelyeként tudja segíteni a folyamatos fejlesztés mellett elkötelezett szervezeteket, egyéneket.

Több, a szervezeti kiválóság és a fenntarthatóság iránt elkötelezett hazai szervezettel is együttműködünk: 

Hungarikum Szövetség

A Hungarikum Szövetség, HUSZ célja, feladata

Kiemelt magyar értékek, hungarikumok alkotói, képviselői, letéteményesei és gondozói szövetséget hoznak létre az alábbi célok megvalósítása érdekében:
A magyarságtudat erősítésének és az egyetemes emberi kultúra gazdagításának szolgálata, azaz a Hungarikum Szövetség jelmondata: “Az érték a mérték” 

Több, a szervezeti kiválóság és a fenntarthatóság iránt elkötelezett hazai szervezettel is együttműködünk: 
Scroll to Top