Partnereink

Több, a minőség iránt elkötelezett hazai szervezettel is együttműködünk: 

SzKKE Partnerei - ISO Forum
SzKKE Partnerei - Magyar Minőség
SzKKE Partnerei - Hungarikum Szövetség
  • ISO FORUM
  • Magyar Minőség Társaság
  • Hungarikum Szövetség

Az ISO 9000 FÓRUM tevékenységének legfőbb célja a Tagság együttműködésének szervezése és elmélyítése annak érdekében, hogy azok a gyakorlatban már működő, a nemzetközi követelményeknek igazoltan megfelelő minőségirányítási rendszerek bázisán - a fejlett vállalati minőségkultúrát tovább erősítve és terjesztve - minél magasabb szintre emeljék versenyképességüket.

Az Egyesület fontos feladatának tekinti a minőségügy társadalmában a szervezeti kommunikáció megteremtését szakmai párbeszédek és széles körű véleménycserék biztosításán keresztül.

A Magyar Minőség Társaság a minőség iránt elkötelezett szakemberek és szervezetek egyesülete. Tagjaink megosztják egymással a minőséggel kapcsolatos ismereteiket, elképzeléseiket, eszközeiket, azzal a céllal, hogy egy élhetőbb és fenntartható világban éljünk. Társaságunk összehozza azokat a szakembereket, akik, képesek és készek a szervezetek működését úgy menedzselni, a menedzsmentet úgy támogatni, hogy a minőségügy eszközeivel a mindennapi kihívásoknak meg tudjanak felelni.

A Hungarikum Szövetség, HUSZ céljai, feladatai

Kiemelt magyar értékek, hungarikumok alkotói, képviselői, letéteményesei és gondozói szövetséget hoznak létre az alábbi célok megvalósítása érdekében:
– A felfutó rendszerű Magyar ÉrtékTár, (helyi, megyei, nemzeti értéktárak), a Hungarikum Piramis, az érték- és minőség elősegítése, a reális, érték centrikus önbecsülés, a magyarságtudat erősítésének és az egyetemes emberi kultúra gazdagításának szolgálata, azaz a Hungarikum Szövetség jelmondata: “Az érték a mérték” tartalmának kiteljesítése;
– A kiemelt magyar értékek őrzése, mentése, új értékek létrehozásának támogatása, továbbfejlesztése, népszerűsítése, az országmárka erősítése hazánkban és világszerte;
– A Szövetség tagjainak és a hungarikum címmel, védjeggyel, minősítéssel rendelkezők érdekeinek képviselete a nyilvánosság előtt valamint a szakmai fórumokon;
– A hungarikum alkotók, gyártók, a tulajdonosok, képviselők, örökösök álláspontjának érvényre juttatása;
– A magyar értékek pártfogóinak, segítőinek, szimpatizánsainak összefogása;
– Segítő-tanácsadó testületként közreműködés olyan kérdésekben, amely a hungarikumokkal, kiemelt magyar értékekkel, nemzeti örökséggel, nemzeti kincsekkel, azok innovációjával kapcsolatos;
– A hungarikumokról szóló törvény minőségalapú megszületésének előmozdítása, a végrehajtás támogatása;
– Kiemelt értékeink, a hungarikumok regisztrálásának, minősített védelmének elősegítése hazai, Európai Uniós, nemzetközi keretek között és az adott jogi, gazdasági környezetben a lehető legnagyobb mértékű támogatás előmozdítása.

Scroll to Top