Díjak és elismerések

Hazai vállalkozások és szervezetek számára 2 lehetőség van

A kiválóság különböző szintjeinek igazolására, elismerésére két lehetőség áll rendelkezésre a hazai vállalkozások és szervezetek számára: 

 • Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer (NKER) 
 • Nemzeti Kiválóság Díj (NKD) 

A NKER célja, hogy igazolást, megerősítést és támogatást nyújtson a kiválóságra törekvő szervezetek számára, hogy Küldetésüket, jövőképüket, Stratégiájukat minél magasabb szinten, minél eredményesebben tudják megvalósítani. A rendszerbe már egészen induló, alapozó szinten is érdemes bekapcsolódni, amely megerősítést és sikerélményt is nyújthat a vezetők, munkatársak számára. 

A NKD célja, hogy verseny jellegű megmérettetési lehetőséget kínáljon a vállalkozások, szervezetek számára és a kategóriájukban legjobbakat magas szinten ismerje el.  

Mindkét elismerési forma alapját, követelményrendszerét az EFQM Modell adja, illetve képzett értékelők végzik a pályázók értékelését alkalmazva az EFQM által kidolgozott RADAR értékelési metodikát.     

Ismerkedjen meg az egyes elismerési formák részleteivel 

Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer (NKER) 

A Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer megmutatja, hogy a szervezet milyen mértékben képes kiemelkedő, kiváló teljesítményt nyújtani egy világszinten elismert és széles körben alkalmazott nemzetközi menedzsment keretrendszer, az EFQM Modell, tükrében. 

 • Miért jött létre? 

Célunk, hogy a rendszer működtetésével a hazai gazdasági és társadalmi élet legkülönbözőbb területein működő szervezetek sikerességét és fejlődését támogassuk az alábbi irányelvek mentén:   

 • ELISMERÉS, az elért eredmény díjazása 
 • FOLYAMATOS FEJLŐDÉS TÁMOGATÁSA a több szintű elismerési fokozatok alkalmazásával (arany-ezüst-bronz, 1-6 csillag) 
 • TANULÁSI LEHETŐSÉG az értékelő szakértők visszajelzései segítségével és a más szervezetek jó gyakorlatainak megismerése nyomán 
 • BEMUTATKOZÁS a program által nyújtott széles körű kommunikációs lehetőségek mentén 

A program koordinátora és szakmai mentora a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület, mint az EFQM kizárólagos hazai képviselője. 

Együttműködő partnerek, az elismerési fokozatok adományozói: 

 • EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület 
 • ISO 9000 Fórum Egyesület 
 • Magyar Minőség Társaság 
 • Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület 

Elismerési szintek: 

 • bronz (1-2* 
 • ezüst (3-4*) 
 • arany (5-6*) 

Az egyes szintek követelmény rendszere kompatibilis az EFQM által alkalmazott elismerési rendszer szintjeivel. Az ezüst és arany szinten az értékelők az EFQM által kifejlesztett RADAR értékelési logikát használják és az elért pontszámok alapján kerül a csillagos fokozat odaítélésre 

 • Mely szervezetek számára lehet érdekes? 

A Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer bármely szervezet számára elérhető és alkalmas lehet, méretétől, ágazatától vagy működési formájától függetlenül, azzal a céllal, hogy folyamatosan javítsa teljesítményét és bemutassa a sikereit. 

 • Melyek lehetnek az első lépések? 

Részvétel a Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszert bemutató tájékoztató rendezvényen a program részleteinek megismerése érdekében. Célszerű mielőbb beszerezni az EFQM Modellt bemutató kiadványt, majd regisztrálni a Kvalifikációs tréningre, mely előfeltétele az elismerési rendszerbe való belépésnek.  

Ha kérdése van, vagy érdeklődik az NKER program iránt, úgy várjuk szíves jelentkezését!   

Nemzeti Kiválóság Díj 

Minden évben a Nemzeti Kiválóság Díj Bizottság felhívása nyomán kerül meghirdetésre a díj. A pályázat célja – az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 49/2020. (XII. 16.) ITM rendelet alapján – a kiemelkedő teljesítményt felmutató, sikeresen működő szervezetek tevékenységének elismerése. 

A pályázat az új EFQM Modell szerinti szervezeti önértékelésen alapul.  

A beérkezett pályázatokat a Nemzeti Kiválóság Díj Bizottság bírálja el, független, külső értékelők bevonásával. A bizottság javaslata alapján az innovációért és technológiáért felelős miniszter dönt a díjazottakról. A bizottság minden pályázati kategóriában egy – indokolt esetben két – díj kiadására tehet javaslatot. 

A díjazottakat elismerő oklevéllel és névre szóló képzőművészeti kisplasztikával jutalmazzák, amelyeket a miniszter ünnepélyes keretek között ad át. A Nemzeti Kiválóság Díj pályázat keretében minden pályázónak lehetősége van – az elért eredményétől függően – az EFQM európai elismerő oklevelét is megkapni. 

A díj további részleteivel kapcsolatban az adott évi pályázati kiírásban lehet tájékozódni.  

Amennyiben érdeklődik a Nemzeti Kiválóság Díj pályázat iránt, akkor jelezze azt számunkra, hogy segíteni tudjunk a felkészülésben! 

EFQM Modell

Világszerte elismert keretrendszer

Közösségek

Tagok részére aktív csoportmunka

Elismerések

Bármely szervezet számára megfelelő

Események

Szövetség a Kiválóságért programjai
Scroll to Top