Díjak és elismerések

A Kiválóság különböző szintjeinek igazolására, elismerésére 2 lehetőség áll rendelkezésre a hazai vállalkozások és szervezetek számára:  1.) Nemzeti Kiválóság Díj (NKD) és  2.) Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer (NKER).
Mindkét elismerési forma alapját, követelményrendszerét a nemzetközi EFQM Modell adja, illetve
képzett Kiválóság Értékelők végzik a pályázók értékelését alkalmazva az EFQM által kidolgozott RADAR értékelési metodikát.

A NKER program koordinátora és szakmai mentora a Szövetség a Kiválóságért Egyesület (SZKE), mint az EFQM kizárólagos hazai képviselője. 

Együttműködő partnerek, az elismerési fokozatok adományozói: 
 • EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület 
 • ISO 9000 Fórum Egyesület 
 • Magyar Minőség Társaság 
 • Szövetség a Kiválóságért Egyesület 
Nemzeti Kiválóság Díj

Az NKD díjazottakat elismerő oklevéllel és névre szóló képzőművészeti kisplasztikával jutalmazzák

 • 1

  Milyen célt ad a NKD Díj megszerzése?

  Verseny jellegű megmérettetési lehetőséget kínál a vállalkozások, szervezetek számára, és a kategóriájuk legjobbjait, magas szinten elismerhesse.

 • 2

  Hogyan lehet NKD Díj megmérettetésére jelentkezni?

  Pályázattal. A Nemzeti Kiválóság Díj Bizottság felhívása nyomán minden évben március 31-ig meghirdetésre kerül a díj. A pályázat célja – az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 49/2020. (XII. 16.) ITM rendelet alapján – a kiemelkedő teljesítményt felmutató, sikeresen működő szervezetek tevékenységének elismerése. 

 • 3

  A Nemzeti Kiválóság Díj (NKD) létezett korábban is?

  Igen. Korábban Nemzeti Minőségi Díj néven ismerték, 8 év kihagyás után megújult.

 • 4

  Hogyan szerezthető meg a díj, pályázati rendszer van?

  Minden évben a Nemzeti Kiválóság Díj Bizottság felhívása nyomán kerül meghirdetésre a díj. A pályázat célja – az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 49/2020. (XII. 16.) ITM rendelet alapján – a kiemelkedő teljesítményt felmutató, sikeresen működő szervezetek tevékenységének elismerése. 

 • 5

  Ki bírálja el a pályázatokat?

  A beérkezett pályázatokat a Nemzeti Kiválóság Díj Bizottság bírálja el, független, külső értékelők bevonásával. A bizottság javaslata alapján az innovációért és technológiáért felelős miniszter dönt a díjazottakról. A bizottság minden pályázati kategóriában egy – indokolt esetben két – díj kiadására tehet javaslatot.  

2. Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer (NKER)

NKER Nemzeti Kiválóság elismerési rendszer logo 2022

NKER Elismerési szintek: 

bronz (1-2*),   ezüst (3-4*),    arany (5-6*) 
Az egyes szintek követelmény rendszere kompatibilis az EFQM által alkalmazott elismerési rendszer szintjeivel. Az ezüst és arany szinten az értékelők az EFQM által kifejlesztett RADAR értékelési logikát használják és az elért pontszámok alapján kerül a csillagos fokozat odaítélésre 
 • 1

  Mi a célja az NKER-nek?

  Igazolást, megerősítést és támogatást nyújtson a kiválóságra törekvő szervezetek számára, hogy Küldetésüket, jövőképüket, Stratégiájukat minél magasabb szinten, minél eredményesebben tudják megvalósítani. A rendszerbe már egészen induló, alapozó szinten is érdemes bekapcsolódni, amely megerősítést és sikerélményt is nyújthat a vezetők, munkatársak számára. 

 • 2

  Mit mutat meg a Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer?

  Megmutatja, hogy a szervezet milyen mértékben képes kiemelkedő, kiváló teljesítményt nyújtani egy világszinten elismert és széles körben alkalmazott nemzetközi menedzsment keretrendszer, az EFQM Modell, tükrében. 

 • 3

  Miért jött létre?

  Célunk, hogy a rendszer működtetésével a hazai gazdasági és társadalmi élet legkülönbözőbb területein működő szervezetek sikerességét és fejlődését támogassuk az alábbi irányelvek mentén: ELISMERÉS: az elért eredmény díjazása FOLYAMATOS FEJLŐDÉS TÁMOGATÁSA a több szintű elismerési fokozatok alkalmazásával (arany-ezüst-bronz, 1-6 csillag) TANULÁSI LEHETŐSÉG az értékelő szakértők visszajelzései segítségével és a más szervezetek jó gyakorlatainak megismerése nyomán BEMUTATKOZÁS a program által nyújtott széles körű kommunikációs lehetőségek mentén

 • 4

  Mely szervezetek számára lehet érdekes?

  A Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer bármely szervezet számára elérhető és alkalmas lehet, méretétől, ágazatától vagy működési formájától függetlenül, azzal a céllal, hogy folyamatosan javítsa teljesítményét és bemutassa a sikereit. 

 • 5

  Melyek lehetnek az első lépések?

  Részvétel a Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszert bemutató tájékoztató rendezvényen a program részleteinek megismerése érdekében. Célszerű mielőbb beszerezni az EFQM Modellt bemutató kiadványt, majd megrendelni a Virtuális Kiválóság Dossziét.

Scroll to Top