Adatvédelem és Cookie tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Bevezetés

A Szövetség a Kiválóságért Egyesület (SzKE) elkötelezett az adatvédelem – így különösen a honlap látogatóinak személyes adatainak a védelme –  mellett. Az SzKE adatvédelmi, illetve adatkezelési gyakorlatáról jelen tájékoztató nyújt információt. A honlap használatával és személyes adatainak megadásával Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy az SzKE ezen adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje és felhasználja. Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon hozzánk az info@kivalosag.hu e-mail címen

Adatgyűjtés

Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a honlapunkra látogatók kifejezetten és önként adtak meg. A honlapra látogatóktól korlátozott körben gyűjtünk adatokat, például név, beosztás, munkahelyi cím, e-mail cím, telefonszám. Vásárlás, vagy térítéses rendezvény esetében a számlázáshoz szükséges adatokkal (számlázási név, cím, adószám) egészülhet ki a bekért adatok listája. Térítésmentes rendezvényeinket regisztrációhoz kötjük, melyhez a nevet, beosztást, munkahely megnevezését, e-mail címet, illetve telefonszámot kérünk.

A látogatóknak semmilyen személyes adatot nem kell megadniuk a honlapunk megtekintéséhez. Indokolt esetben élhetünk a korlátozott hozzáférés lehetőségével, mely esetben személyes azonosító és jelszó alkalmazása szükséges a védett felületen elhelyezett információ eléréséhez.

Az SzKE adatvédelmi elvei értelmében csak a minimálisan szükséges információkat gyűjti. Amikor nem kötelezően megadandó adatokat kérünk, azt minden esetben jelezzük a látogató részére a kitöltő felületen.

A honlap látogatónak lehetősége van feliratkozni a hírlevelünkre, melyhez nevet és e-mail címet kérünk.

A honlapunkon elérhető egy speciális online önértékelési felület, melyen személyes adatokat nem kérünk be.

A honlapunkon keresztül nem gyűjtünk különleges személyes adatokat.

Az adatok felhasználása

A látogató által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre azt a látogató az adatgyűjtéskor megadta (vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt). A felhasználás lehetséges céljai a fenti „Adatgyűjtés” résznél találhatók.

Személyes adatokat felhasználhatjuk arra is, hogy az SzKE tevékenységéről, szolgáltatásairól, eseményeiről és egyéb, az Ön számára érdekes információról tájékoztatást küldjünk Önnek hírlevél formájában; a levelezési listáról azonban bármikor leiratkozhat (hírlevél lábléc felületen megtalálható hivatkozás segítségével).

Weboldalainkon nem gyűjtünk személyes azonosításra alkalmas információkat abból a célból, hogy azt fogyasztói marketing érdekében harmadik személyek részére átadjuk vagy eladjuk, illetve harmadik személyek nevében levelet küldjünk.

Adatkezelő

Ezen weboldal üzemeltetője a Szövetség a Kiválóságért Egyesület (SzKE), mely székhelye 1116 Budapest, Fehérvári út 132-144. A weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül, és ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli.

Az adatok harmadik felekkel történő megosztása

Tudatában vagyunk annak, hogy az Ön adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A velünk közölt személyes adatokat nem osztjuk meg más vállalkozásokkal és szervezettel, közös szervezésű rendezvények esetében, ha mégis történik ilyen jellegű adatmegosztás, akkor azt csak az Ön egyedi hozzájárulásával tesszük meg.

Egyéb harmadik felekkel és az SzKE tagi és egyéb célból működtetett hálózatán belüli nem osztunk meg másodlagos vagy nem kapcsolódó célú információkat, kivéve, ha ennek ellenkezőjére az adatgyűjtéskor felhívtuk a figyelmet. Ezekben az esetekben is csak akkor osztunk meg információt, ha Ön ehhez hozzájárulását adja.

A honlapunk egyes linkjei olyan weboldalakra mutathatnak, amelyeket nem az SzKE vagy a „kivalosag.com” adatvédelmi szabályainak megfelelően üzemeltetnek. Az SzKE adatvédelmi szabályai nem irányadók azon weboldalak tekintetében, amelyeket a látogató a honlapunkon megadott link segítségével látogat meg. Honlapunk látogatóinak javasoljuk, hogy minden esetben olvassák el a külső weboldalakra vonatkozó adatvédelmi irányelveket, mielőtt az adott weboldalon személyes azonosításra alkalmas adatokat adnának meg.

Biztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes azonosításra alkalmas adatok elvesztését, módosítását, megsemmisülését vagy az ilyen adatokkal történő visszaélést. Azonban minden erőfeszítésünk ellenére sem tudunk védelmet garantálni minden veszéllyel szemben. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és szervezeti biztonsági intézkedések által megakadályozzuk az információk és adatok jogosulatlan vagy jogszerűtlen megosztását vagy feldolgozását, véletlenszerű elvesztését, megsemmisítését vagy sérülését. Az információkhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink férhetnek hozzá.

Információkhoz való hozzáférés

Amennyiben frissíteni szeretné a honlapunkon keresztül megadott személyes adatait, ezt megteheti azon az oldalon, ahol eredetileg regisztrálta magát, vagy az info@kivalosag.hu e-mail címen jelezheti felénk ez irányú kérését.

Személyes adatok megőrzése esetén nem vállalunk felelősséget az adatok pontosságának folyamatos ellenőrzéséért. Ha arról kapunk tájékoztatást, hogy a honlapunkon keresztül közölt személyes adatokban változás következett be, az azonosított látogató által megadott friss információk alapján lehetőség szerint elvégezzük a megfelelő módosításokat.

Általános szabályként a honlap látogatóinak nem kell regisztrálniuk magukat a honlapon ahhoz, hogy hozzáférjenek annak részeihez. Bizonyos esetekben megkérhetjük a látogatót arra, hogy regisztrálja magát a honlapon azért, hogy birtokában legyen az azonosításához szükséges felhasználói azonosítónak és jelszónak, és hogy hozzá tudjon férni egyes műveletekhez.

Ha ellenőrizni szeretné a honlapon keresztül megadott információkat, jelezze ezt felénk az info@kivalosag.hu e-mail címen és biztosítjuk a hozzáférést. A vonatkozó jogszabályok szerint a hozzáférés biztosításáért díjat számíthatunk fel.

Leiratkozás

Amennyiben le szeretne iratkozni a levelezési listánkról vagy regisztrációját törölni szeretné, az ehhez szükséges lépéseket a megfelelő felületen (hírlevél „Leiratkozás” link) illetve az Önnek küldött kommunikációkban jelezzük, vagy ezen igényét az info@kivalosag.hu e-mail címre küldött értesítéssel is jelezheti felénk.

Adatok megőrzése

A velünk közölt személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg arra a célra, amelyre Ön azokat megadta, szükség van, illetve ameddig azok megőrzésére törvényi előírás kötelez minket.

A látogatók elérhetőségi adatait (ideértve a honlap bizonyos részeihez való hozzáféréshez szükséges regisztráció során kapott adatokat) például addig őrizzük meg, amíg az információkra a látogató kérésének teljesítéséhez szükség van, illetve amíg a felhasználó nem kéri tőlünk ezen adatok törlését. A levelező listánkon szereplő adatokat, beszélgetéseket és a nekünk küldött e-maileket addig őrizzük meg, amíg azok megőrzése a látogató kérésének teljesítése érdekében indokolt.

Módosítások

Az SzKE fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosítsa. A nyilatkozat jelentős módosításait honlapunkon egyértelműen jelezzük.

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018.05.23-tól visszavonásig tart.

Scroll to Top