Felsőoktatási EFQM Kiválóság Klub

Miért jött létre?

A Szövetség a Kiválóságért Egyesület 2021-ben hirdette meg a Felsőoktatási EFQM Kiválóság Klub elindítását. A kezdeményezés elsődleges célja egy olyan szakmai közösség létrehozása volt, melyben a „közös nyelv” az EFQM Modell szellemi iránymutatása. Az EFQM szerinti Kiválóság nem ismeretlen a felsőoktatási intézmények körében. Jellemzően üzleti/menedzsment ismeretek tárgyú képzés része a Modell ismertetése. A Klub megalakulásának további célja, hogy a felsőoktatási intézmények maguk is alkalmazzák a Modellt szakmai működésük és szervezetük folyamatos fejlesztéséhez. 

Mivel foglalkozik, hogyan működik?

A Klub tagjai rendszeres találkozók (online, személyes) és tapasztalatcserék során ismerkedhetnek meg egymás jó gyakorlataival, illetve együttműködéseket kezdeményezhetnek az intézményi fejlesztések sikeres megvalósítása érdekében. A Klub működtetését a Szövetség a Kiválóságért Egyesület végzi, viszont annak szakmai munkájáról, a rendezvények programjáról a Klub tagság közösen dönt. A Klubhoz folyamatosan csatlakozhatnak egyének van intézmények, melynek eljárása az oldal alján olvasható.

Határozott elvárás a Klub tagjai felé, hogy rendszeresen vizsgálják saját működésüket az EFQM Modell segítségével, fejlesszék a gyakorlataikat, módszereiket és törekedjenek minél magasabb szintek teljesítésére a Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszerben.

Klubtagok

Szegedi Tudományegyetem

Nagyszerű ötlet a kiválóság jegyében összehozni a felsőoktatási intézményeket, hiszen működésük alapvető célja maga a kiválóság. Talán nem túlzás így megfogalmazni: A felsőoktatási intézmények célja, hogy kiváló szervezeti környezetben kiváló oktatók a kiváló kutatások eredményeit beépítve képezzék a hallgatókat, hogy a következő generációnál a kiválóság már természetes legyen.

ELTE Gazdaságtudományi Kar

Az ELTE Gazdaságtudományi Kara (és annak jogelődje a Gazdálkodástudományi Intézet) 2017-es megalapítása óta elkötelezett a minőségfejlesztés irányába. A Felsőoktatási EFQM Kiválósági Klubot remek lehetőségnek tartjuk, mivel a felsőoktatási intézmények minőség- és szervezetfejlesztéssel foglalkozó szakemberei számára egy olyan platformot nyújt, ahol lehetőség van a felsőoktatás versenyképességének kérdéseivel foglalkozni. Ennek kiemelt jelentőséget ad a hazai felsőoktatási környezet átalakításának elmúlt években tapasztaltható dinamizmusa. Azt valljuk, hogy a hazai egyetemek versenyképességi lépésváltásának meghatározó momentuma a szolgáltató szemlélet érvényesítésén keresztül a belső intézményi folyamatok optimalizása, korszerűsítése, ill. a megfelelő minőségcélok kijelölésével és megvalósításával összefüggő szervezetfejlesztés. Az intézményeknek ebben a körben alapvetően módszertani támogatásra van szükségük, amiben az EFQM Kiválósági Modell adta keret- és eszközrendszer adaptációja messzemenőkig alkalmas lehet, kitöltheti a fent említett rést. Két irányban hasznos ez: segíti az intézményeket a szabályozási környezethez való alkalmazkodásban, ugyanakkor – a tudatos, Európa konform szervezetfejlesztés eredményeképpen – közvetlen visszacsatolás az intézményi versenyképesség javításához is.

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar

A hazai felsőoktatási intézmények rendkívül sokat tehetnek a kiválóság-kultúra fejlesztéséért. Nem elég pusztán elkötelezettnek lenni a téma iránt, hanem képesnek kell lenni arra is, hogy a legjobb gyakorlatokat és a hasznos tapasztalatokat meg tudjuk osztani egymással. A kölcsönös tanulás, az együttgondolkodás és a fejlődni akarás a kiválóság elősegítése szempontjából kulcsmomentumoknak bizonyulhat. Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara nemcsak kellő elkötelezettséggel fordul a minőség és a kiválóság irányába, de kellő nyitottsággal is rendelkezik ahhoz, hogy a partnerekkel együtt közösen fejezze ki a kiválóság fontosságát és folyamatos párbeszédet folytasson az érintettekkel. A kiválóság felé vezető úton képesnek kell lennünk az együttműködésre, a rendszeres tudásmegosztásra és a legjobb gyakorlatok áttekintésére. Ebben a Keleti Károly Gazdasági Kar is maximális partner kíván lenni és együtt kíván haladni a Felsőoktatási EFQM Kiválóság Klub többi tagjával a közösen megkezdett úton.

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara fejleszteni kívánja nagy múltra visszatekintő oktatási és tudományos tevékenységét, ezért köteleztük el magunkat a minőségirányítási rendszer és a minőségkultúra mellett. A Kiválóság Közösség tagjaként olyan ösvényre lépünk, ahol a cél az intézmény szervezeti kultúrájának fejlesztése egy támogató szakmai közegben, és ezáltal mind magasabb minőségi szint elérése, a meglévő individuális értékek megtartása mellett.  Hisszük, hogy az elkötelezett munka nem csak eszköz, hanem eredmény is, mely magában foglalja a benchmarking alapú kölcsönös tanulást, ezáltal lehetővé válik a szinergikus, kooperatív részvétel a Klubba való csatlakozás során.

A Klub tagságát alkotó felsőoktatási intézmények

Tudatában vannak annak, hogy nem „légüres térben” tevékenykednek, hogy maguk is egy nagyobb, összetett ökoszisztéma részét képezik, amelyben más ismert és eddig még ismeretlen résztvevők is jelen vannak, akik segíthetik, vagy akadályozhatják a szervezet fejlődését.
Megértik, hogy saját fejlődésük érdekében maximálisan kihasználják és kiaknázzák a másoktól való tanulás lehetőségét. 
Nyitottak a mások jó gyakorlatainak megismerésére, illetve saját módszereik megosztására.
Fejlődési lehetőséget látnak a közös alkotás (co-creation) gyakorlatának kialakításában.

Felsőoktatási EFQM Kiválóság Klub aktális rendezvény

Június 30-án a Klub 6. rendezvényének házigazdája az ELTE GTK volt.

A vendégek köszöntését követően az első előadó Margitay Tihamér, (egyetemi tanár, tanszékvezető) volt és az ELTE GTK stratégiájáról, annak szokatlan jellegéről beszélt. A 2018-as indulás és a közelmúltbeli karrá alakulás kapcsán elhangzott, hogy az intézmény rendkívül népszerű és komoly eredményeket ért el a hallgatói kiválóság alapján (HVG Diploma 2021). Hogy miként tudta ezt megalapozni a kar stratégiája, mely tényezők kapták a kulcs szerepet, ezekről esett szó az előadás során (előadás diasor rendelkezésre áll).

A második előadásban Dr. Tóth Zsuzsanna Eszter (egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes) a karon folyó oktatási tevékenység szerkezetéről, annak minőségéről osztotta meg a gondolatait a hallgatósággal. A közel egy órás előadás során szó esett arról, hogy a működés jellegét mennyire meghatározza a hallgatóközpontúság, és az milyen formában van hatással a fejlesztésekre, illetve a kar működtetésére. Ennek kapcsán esett szó az elmúlt évben átadott Vizsgaközpontról és a Videótárról, melyeket a rendezvény vendégei személyesen is megtekinthettek. Az előadás zárásaként az EFQM RADAR módszer „szellemében” került bemutatásra a hallgató visszacsatolások eredményének integrálása a működés, oktatási módszertan fejlesztésébe (előadás diasor rendelkezésre áll)

A harmadik előadása bevezető részében Mosolygóné dr. Gödény Ágnes (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság igazgatója) bemutatta a felsőoktatás területének akkreditációs követelményeivel kapcsolatos előzményeket. Ezt követően pedig részleteiben beszélt a 2015 óta hatályban lévő ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance the European Higher Education Area) keretrendszer elemeiről és azok összefüggéseiről.

Az előadásban elhangzott, hogy az ESG nem szabvány, hanem egy rugalmas keretrendszer, mely a működés terén támasztott elvárások teljesítése, a „hogyan” terén komoly szabadságot ad az intézmények számára. A rendszer célja, hogy az intézmények képesek legyenek a működésük folyamatos és szisztematikus fejlesztésére. Ennek tükrében az EFQM Modell alkalmazása is megfelelő eszköz és megoldás lehet az ESG elvárások sikeres teljesítése szempontjából, amit előadásában az Igazgató Asszony is megerősített (előadás diasor rendelkezésre áll)

A rendezvény első részének zárásaként Szabó Kálmán (Szövetség a Kiválóságért Egyesület ügyvezető igazgatója) mondott köszönetet a vendéglátóknak a bemutatkozásért, illetve adta át Dr. Tóth Zsuzsanna Eszter oktatási dékánhelyettesnek a „Kiválóság Nagykövete” elismerő oklevelet.

Az előadásokat követően rendezvény résztvevői meglátogatták a közelmúltban átadott Videótárat, amely egyre népszerűbb a hallgatók körében. Számos kérdés hangzott el a rendszer működtetésével, annak IT biztonságosságával és hozzáférhetőségével kapcsolatban.   

Záró programként a résztvevők meglátogatták a Kar Vizsgaközpontját, ahol “élesben” láthatták a kialakított vizsgáztatási gyakorlatot. Elhangzott, hogy a kialakított vizsgáztatási gyakorlat a hazai felsőoktatási környezetben egyedül álló.

Felsőoktatási Kiválósággal kapcsolatos hírek és információk

EFQM Podcast 09 – a Kodolányi Egyetem Kiválóság díjat nyert

EFQM Podcast 09 – a Kodolányi Egyetem Kiválóság díjat nyert

2022.02.17. Podcast

“Gondolatok a csúcson” főcímmel indítottuk az interjú sorozatunkat, melyben Nemzeti Kiválóság Díjat elnyert cégek vezetői beszélnek a kiválóság aspektusairól, sikerről, kihívásról, haszonról.

Olvassa el

Szeretnének belépni a kiválóság közösségbe?

0
Jelenlegi taglétszám

A Felsőoktatási EFQM Kiválóság Klub folyamatosan nyitott a csatlakozni kívánó egyének vagy intézmények felvételére. Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen tanulnak, illetve osztják meg másokkal saját tapasztalataikat, jó gyakorlataikat.

A Klub rendezvények lebonyolítása online vagy személyes formában zajlik a Klub tagok aktuális döntése alapján. A Klub zárt formában működik, annak rendezvényeire csak a Klub tagjai kapnak meghívást. A Klub tagság éves díja 25.000 Ft, az SzKE tagjai számára INGYENES. Információk az SzKE tagságról ITT

Érdeklődés esetén a fenti “KAPCSOLATFELVÉTEL” gombra kattinva tudja a csatlakozási szándékát jelezni.

Scroll to Top