Nemzeti Kiválóság Díj 2022

Nemzeti Kiválóság Díj

Pályázati Felhívás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatot hirdet a 2022. évi Nemzeti Kiválóság Díj elnyerésére

A pályázat célja – az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet alapján – a kiemelkedő teljesítményt felmutató, sikeresen működő szervezetek tevékenységének elismerése.

Pályázati kategóriák, feltételek

Minden belföldi székhellyel rendelkező szervezet pályázatot adhat be az alábbi kategóriák szerint:

  • Kis méretű termelő vagy szolgáltató szervezet (50 fő alatti dolgozói létszám),
  • Közepes méretű termelő vagy szolgáltató szervezet (50 – 250 fő között dolgozói létszám),
  • Nagyméretű termelő vagy szolgáltató szervezet (250 főt meghaladó dolgozói létszám),
  • Közigazgatási, közszolgálati, oktatási, egészségügyi vagy szociális szolgáltatás területén működő szervezet,
  • Nonprofit szervezet (alapítványok, egyesületek, szövetségek).

A pályázat akkor érvényes, ha Pályázati Kiírásban rögzített feltételeket teljesíti. Utóbbiak elfogadásáról a pályázók a Jelentkezési Lapon nyilatkoznak.

A Díj története

Hazánkban első alkalommal 1996-ban hirdették meg a Nemzeti Minőségi Díjat (most Nemzeti Kiválóság Díj), melyet egy új, független szervezet, a Minőségfejlesztési Központ (MIK) támogatta és irányította. Az NMD irányítása mellett a MIK kiépítette működési környezetét, melyben támogatás nyújtott a különböző szervezeteknek (mérettől és ágazattól függetlenül). Ezek a szervezetek a fejlődésük támogatásához az EFQM Kiválóság Modellt kívánták használni. A MIK az együttműködések és  tudásmegosztás ösztönzésére különböző kezdeményezéseket indított el (pl. csoportos kiválóság programok, benchmarking rendezvények) illetve  a legjobb gyakorlatok terjesztésére éves rendszerességgel meghirdette az NMD-hez kapcsolódó “Győztesek konferenciája” rendezvényt is. Ennek köszönhetően a hazai szervezetek európai szinten is kiemelkedő sikerességgel szerepeltek az EFQM European Award pályázatokon. A MIK utódszervezeteként létrejött Szövetség a Kiválóságért Egyesület. A pályázat az első években nagyon népszerű volt, sorra versenyeztek a hazai vállalkozások, hogy elnyerjék a Nemzeti Minőség Díjat. 1996 és 2012 között összesen 16 alkalommal osztották ki az elismerést.

2020 januárjában elindult egy új lendület a díj felfrissítésére. A konkrét előkészítő munka a hazai minőségügyi szervezetek – a Magyar Minőség Társaság, az ISO 9000 Fórum Egyesület, az EOQ Magyar Nemzeti Bizottsága, a Szövetség a Kiválóságért  Egyesület, az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (IFKA) – együttműködésében. A szervezetek vezetői megállapodást írtak alá, a közös munka eredményeként született meg az új díj, alapul véve a megújult EFQM modellt. A korábbi Nemzeti Minőségi Díjat a továbbiakban Nemzeti Kiválóság Díjnak hívjuk.

“Ma már a minőség szinte egy “kötelező minimum”. Ma már az innováció kerül a fókuszba, a zöld szemlélet és a fenntartható fejlődés. Kiválónak lenni azt jelenti, kiemelkedni, többnek lenni az átlagnál.” – foglalja össze Szabó Kálmán, az SZKE ügyvezetője. Majd, így folytatta: “A Nemzeti Kiválóság Díj egy eszmei elismerés, amely ugyanakkor gazdasági hasznot is hoz. – Egyrészt nagyon magas marketingértéke lesz, ha valakinek a birtokába kerül. Másrészt az a cég, amelyik eljut addig, hogy megméresse magát, már a jövő útját járja. Elindult egy olyan pályán, ami segít optimalizálni a működést, kihozni a legjobbat a rendelkezésre álló erőforrásokból, védi a környezetét és nagyon dinamikusan reagál az egyre gyorsabban változó kihívásokra. Szerintem minden cégvezető célja, hogy ilyen, kiváló vállalkozása legyen.

A pályázatok elbírálásának rendje

A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges Jelentkezési Lap és a részletes, valamennyi szükséges információt tartalmazó Pályázati Kiírás letölthető.

A pályázat az EFQM Modell 2020 szerinti szervezeti önértékelésen alapul. Elkészítésében segítséget nyújt a Szövetség a Kiválóságért Egyesület – előzetes jelentkezés alapján – konzultációval egybekötött felkészítést biztosít az érdeklődők számára április 14-én és 22-én online (Zoom platform) program keretében, melyre a lap alján tud jelentkezni.

Megváltozott - A pályázás jelentkezési határideje

2022. május 30. 16:00

A pályázati anyag véglegesítésének határideje

2022. július 29. 16:00.

A pályázatok elbírálásának rendje

A beérkezett pályázatokat a Nemzeti Kiválóság Díj Bizottság bírálja el, független, külső értékelők bevonásával. A bizottság javaslata alapján az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt a díjazottakról. A bizottság minden pályázati kategóriában egy – indokolt esetben két – díj kiadására tehet javaslatot.

A díjazottakat elismerő oklevéllel és névre szóló képzőművészeti kisplasztikával jutalmazzák, amelyeket a miniszter ünnepélyes keretek között a Parlamentben ad át. A Nemzeti Kiválóság Díj pályázat keretében minden pályázónak lehetősége van – az elért eredményétől függően – az EFQM európai elismerő oklevelét is megkapni.

A pályázatok értékelése és a döntési folyamat során nyert üzleti információkat a közreműködők bizalmasan kezelik.

A díjazottak üzleti dokumentumaikon, reklámanyagaikon – az adott év megjelölésével – feltüntethetik, hogy elnyerték a Nemzeti Kiválóság Díjat. Névsorukat közzéteszik a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben.

Letölthető dokumentumok:

Scroll to Top