Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület

1116 Budapest,
Fehérvári út 132-144
E-mail küldése

IIASA-Shiba Díj / Shoji Shiba professzor

Shoji Shiba professzor

Shoji Shiba professzor

Shoji Shiba japán professzor a TSUKUBA egyetem közgazdász tanára a nyolcvanas évek közepén az ausztriai Laxenburgban székelő Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Intézet (International Intstitute for Applied System Analisys-IIASA) kutatójaként tanulmányozta az európai minőségügy helyzetét. A több éves kutatás kiterjedt az úgynevezett minőségi körök tevékenységére is. Ennek során Shiba professzor Magyarországon is járt, a MEDICOR-nál tanulmányozta a minőségi körök munkáját.

A Magyar Alkalmazott Rendszerelemzési Bizottság (MAREB) titkársága az IIASA-ban 1987 januárjában előkészítő megbeszélést folytatott Shiba professzorral, amelynek eredményeként a professzor az IIASA akkori igazgatójának, Thomas Lee professzornak a társaságában ugyanez év tavaszán újból Budapestre látogatott. Az Ipari Minisztériumban lebonyolított tárgyaláson létrejött megegyezés alapján az ipari miniszter, az IIASA igazgatója és Shiba professzor szerződést kötöttek Shiba professzor hosszabb magyarországi oktató és programkészítő tevékenységére. Megállapodtak abban, hogy Shiba professzor tíz főből álló, teljes munkaidőben dolgozó, feladatmegoldó munkacsoportot állít fel, akik számára kilenc hétig tartó csoportunkában megtanítja a szükséges minőségszervezési-vezetési ismereteket. Ez a munka 1987 májusában megkezdődött.

Shoji Shiba professzorA csoportmunka végeredményeképpen a tíz kiképzett szakértő öt módszertani kiadvány és az ipar egészére kidolgozott cselekvési program alapján megindította, majd továbbfejlesztette a szervezett, rendszerszerű minőségfejlesztési munkát a magyar iparban.

A cselekvési program első fázisában öt magyar iparvállalatnál vezették be úttörő jelleggel az átfogó minőségvezetési rendszert, a Total Quality Management (TQM) magyar sajátosságokra adaptált programját.

Már a bevezetés első évében, 1988-ban a program hatására figyelemreméltó gazdasági eredmények jelentkeztek. Legfőbb hatása azonban a minőség ügyének központba helyezésében nyilvánult meg. 1988. és 1991. között mintegy 40 magyar ipari vállalatnál vezették be a TQM programot. Ez jelentős szemléleti változást is eredményezett a gazdasági eredményeken kívül. Az országban elsőként alapozta meg az útját annak, hogy az ISO 9000-es szabvány szerinti minősítés széles körben valósulhasson meg Magyarországon.

IIASA-Shiba DíjShiba professzornak a minőség ügye melletti elkötelezettsége és a magyarok iránt érzett és tanúsított megkülönböztetett együttérzése konkrét megnyilvánulásaként a tevékenységéért szerződésileg járó teljes tiszteletdíjával (24 ezer US dollárral, ami akkori átszámítás szerint 1 millió forintot tett ki) alapítványt hozott létre a minőség fejlesztésében és terjesztésében eredményes munkát végző vállalatok, munkacsoportok és egyének kitüntetésére és díjazására. A díjpályázatot azóta rendszeresen kiírják. A díjat a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter vagy képviselője adja át a nyerteseknek, a díj alapítója, Shiba professzor jelenlétében.

Az IIASA-Shiba Díj pozitív hatásának jelentős bizonyítéka az, hogy a 43 Nemzeti Minőségi Díj nyertes szervezet közül 12 korábban már IIASA-Shiba Díjat nyert.

A számszerű eredményeknél sokkal jelentősebb volt Shiba professzor hozzájárulása a magyar minőségügy fejlesztéséhez azzal, hogy csaknem minden évben, évente néhány napot térítés és díjazás nélkül Magyarországon töltött, továbbképző oktatást tartva szakértők számára. Emellett minden évben a IIASA-Shiba Díj díjátadó ünnepségén a minőségügy világhelyzetéről, a haladás irányairól és a magyar minőségügy elé állítható újabb feladatokról kimagaslóan értékes előadást tart és útmutatást ad.

Egész oktatói tevékenységének alapvető motívuma az, hogy a munkát végző ember, akár vezető, akár beosztott, teljes elkötelezettséggel, szakértelemmel és odaadással dolgozzon. Így érheti el vállalatával együtt az ipari és tágabb értelemben az ország, illetve a társadalom minőségügyi fejlődését. Mindenekelőtt a minőség alapozza meg a jövő felemelkedését.

Shiba professzor magyarországi oktató, tanácsadó tevékenységét, csak úgy mint elkötelezettségét, töretlen lelkesedését környezetére rendkívüli dinamizmussal átvivő személyiségét igen kiterjedt nemzetközi ismeretanyaggal alapozza meg. Japánban végzett egyetemi tanári tevékenysége mellett egy évtizede az USA-ban a Bostoni MIT vendégprofesszoraként fél éves posztgraduális szemesztereken nyújt képzést a TQM témájában. Alapítója volt az 1989-ben 7 amerikai ipari nagyvállalat által létrehozott Minőség-menedzsment Központnak, amelyhez ma már több mint 50 nagyvállalat és 15 egyetem tartozik. Nemzetközi jelentőségű tevékenységének jellemzésére meg kell említeni, hogy a világ számos országában - köztük vezető európai országokban, elsősorban Olaszországban, Franciaországban, Németországban - rendszeresen és visszatérően előadássorozatokat tart nagy érdeklődés és elismerés mellett. Japánban kormánytanácsadóként működik, s 3 éve a TOKIWA Egyetem az Alkalmazott Nemzetközi Tanulmányok Intézetének dékánjává választotta. Számos jelentős nemzetközi díj és elismerés birtokosa.

Magyarországi munkásságának eredményének tudható be, hogy a Magyar Minőségügyi Tanácsadók Szövetségének tizenöt alapító tanácsadó szervezete közül tizenegynél vezetői, illetve meghatározó tanácsadói tevékenységet folytatnak azok a minőségügyi szakértők, akik Shiba professzor tanfolyamán, illetve alapképzésein vettek részt. Joggal mondhatjuk, hogy a minőségügy magyarországi szakértői többségükben Shiba tanítványok.

Shiba professzor állandóan és rendszeresen figyelemmel kíséri a magyarországi minőségügy helyzetét, féltő gondoskodással, a folytonos újítás igényességével ad támogatást és iránymutatást a további munkához. Többször jelentős összeggel (legutóbb 25 ezer US dollárral), valamint szakirodalommal is támogatja a hazai minőségügyet és tartja életben alapítványát. Legutóbb például a New American TQM - For Practical Revolutions in Management című átfogó szakmai könyvét és a könyvhöz tartozó 12 videokazettát ingyen bocsátotta rendelkezésünkre.

Mindemellett a világon mindig és mindenütt hangsúlyosan propagálja a magyar minőségügyi eredményeket. Rendszeresen hangoztatja, hogy a magyar IIASA-Shiba Díj a világon a második ilyen jellegű díj volt a japán Deming Díj után, megelőzve a Malcolm Baldrige Díjat az USA-ban.

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy Shoji Shiba professzor úttörő szerepet tölt be és visz ma is a magyar minőségügyben. Kiemelkedő szaktudása, önzetlen lelkesedése és lankadatlan munkaszeretete példamutató és egyben magával ragadó. Hazánk iránti megkülönböztetett törődése, szeretete és tisztelete megbecsülést érdemel. Sokat köszönhetünk neki.

1997. őszén a IIASA-Shiba Alapítvány a Minőségfejlesztésért Kuratóriuma - figyelembe véve a hazai minőségügyben az utóbbi években, nem kis mértékben éppen Shoji Shiba professzor magyarországi tevékenységének nyomán bekövetkezett kedvező változásokat - az akkori ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek javaslatot tett arra, hogy Shoji Shiba professzor elévülhetetlen érdemei alapján magas szintű kormánykitüntetésben részesüljön. A javaslatot a miniszter kedvezően fogadta és a kitüntetésre felterjesztést tett. Ennek helyt adva Göncz Árpád köztársasági elnök úr 1997. december 16-án Shoji Shiba professzor úrnak "a magyar minőségügy érdekében végzett tevékenysége elismeréséül" a "Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje" kitüntetést adományozta.

Shoji Shiba professzor munkásságának nemzetközi elismertségét jól tükrözi, hogy 2002-ben elnyerte a japán Deming Díjat egyéni kategóriában, valamint ugyanebben az évben megválasztották a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia tagjává, mely szervezet mindössze 50 tagot számlál az egész világon.
2006. november 6-án, az EFQM FORUM Budapesti nyitórendezvényének keretében a Parlamentben köszönték meg Shoji Shiba professzor önfeláldozó munkáját, melyet a magyar minőségfejlesztés terén végzett az elmúlt 20 évben. Ez alkalomból a Köztársasági Elnök a miniszterelnök javaslata alapján a „Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal” kitüntetést adományozta.

2009. júniusában ismét vendégül láthattuk Shoji Shiba professzort, aki "Az áttöréses fejlesztés irányítása" című könyvének magyar nyelvű kiadásának megjelenése, valamint a IIASA-Shiba Díj 20 éves jubileuma alkalmából érkezett Magyarországra, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület szervezésében. A jubileumi ünnepségen a IIASA-Shiba Díjak és Oklevelek átadása mellett Shiba professzort is köszöntöttük, Mester Zoltán versenyképességért felelős szakállamtitkár a "Magyar Minőség Nagykövete" díjat, a herendi Sárkánymadár porcelán kisplasztikát adományozta a Professzornak. A nyíregyházi Cantemus Lánykórus műsora után Shiba-tanítványok megemlékezéseit, majd a Professzor előadását hallgathattuk meg.

A jubileum mellett kiemelt fontosságú volt a Professzor számára, hogy  a frissen megjelent "Az áttöréses fejlesztés irányítása" c. könyveüzenetét minél több vezetőhöz, szakemberhez eljuttassa: 2009. június 2-7. között Shiba professzor fáradságot nem ismerve országjáró körútra indult, és a budapesti központi programok mellett 6 nap alatt 8 városban szerte az országban, mintegy 500 vezetőnek hívta fel a figyelmét az áttöréses fejlesztés fontosságára és módszereire.
« Vissza az előző oldalra!

Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület - Magyar