Elérhetőségek

Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület

1116 Budapest,
Fehérvári út 132-144
Mobil:
+3630/515-1297
E-mail:
info@kivalosag.hu

Excellent Books meetup / Federic Laloux: A jövő szervezetei

Federic Laloux: A jövő szervezetei

A könyvről:

„Lehetséges-e, hogy jelenlegi világnézetünk korlátoz bennünket abban, ahogyan a szervezetekről gondolkodunk? Találhatnánk-e erőteljesebb, átérzőbb, értelmesebb módot a közös munkára, ha megváltoztatnánk a hitrendszerünket?” – kérdezi Frederic Laloux. Könyvével határozott választ ad a kérdésre: igen.

Világszerte egyre több cégvezető, tanácsadó és tréner teszi le a voksát a jelenlegi felfogást alapvetően átalakító rendszerek mellett. Frederic Laloux könyve az ilyen, több éve sikeresen működő, iparágukban meghatározó vállalatokat és non profit szervezeteket mutatja be.

“A jövő szervezetei” gyakorlati eszközöket is kínál ahhoz, hogy olyan munkahelyeket hozzunk létre, ahol az egyéni és csoportos, vállalati fejlődés áll a középpontban.  A fejlődésnek olyan térre van szüksége, ahol az energiát nem vonja el a vállalati politika, a félelem, a bizalmatlanság.

Frederic Laloux azt állítja, a vállalatok, emberi közösségek maguk is saját evolúciós céllal rendelkező létezők, s mint ilyenek, különböző evolúciós szinten állnak. Az evolúciós lépcsőfokokat színekkel és metaforákkal teszi a szerző megfoghatóbbá. A szervezeti evolúció csúcsán ma a TEAL-nek nevezett szervezetek vannak, melyekben a sikert és a fejlődést a bizalmon alapuló együttműködés teremti meg.

TEAL szervezetek kultúrája 

(Frédéric Laloux:  A jövő szervezetei c. könyve alapján)

A teal szervezeteket három fő „attribútummal” jellemzik:

 

EVOLÚCIÓS CÉLKITŰZÉS

A szervezetet egy lélekkel és célkitűzéssel rendelkező entitásként fogják fel: odafigyelnek arra, merre akar haladni a szervezet, milyen külső és belső igényekre rezonál. Felülről irányított stratégia helyett inkább érzékelnek  és reagálnak a dolgokra. Hosszú távon nincs kompromisszum az evolúciós cél és a profit között: a célra összpontosítanak.

Mindannyian teljes felelősséggel tartoznak a szervezetnek. Ha valaki úgy érzi, hogy valamin változtatni kell, akkor kötelessége  ez ügyben lépéseket tenni.

 

ÖNMENEDZSMENT

A szervezetet spontán, alakuló, „fluid” hierarchia és szerkezet jellemzi. „Munkaköri leírások” helyett rugalmasan felvállalt Szerepek vannak – felelősséggel és hatáskörrel  egymást felruházó munkatársak egymás felé tesznek vállalásokat. Bárki döntést hozhat, akinek szaktudása, átlátása, szándéka van . A munkatársak bizalommal, pozitív szándékkal és feltételezésekkel fordulnak egymáshoz. Ugyanakkor mindenki számára természetes, hogy számon kérheti a másikon a vállalásait visszajelzés formájában, tiszteletteljes szembesítésen keresztül. Szabadság és felelősség vezérli belülről a munkatársakat.

Az egy-egy feladatra szerveződött csapatok maguk döntenek a feladatok elosztásáról, költségvetésről, saját teljesítményük méréséről és értékeléséről, új munkatárs felvételéről a teambe, stb.

Ez nem jelent káoszt: közös megegyezéssel szabályozott  folyamatok, eljárások működnek.

 

TELJESSÉG

Olyan  munkahelyet hoznak  létre, ahol tiszteletben tartják egyéniségünk minden oldalát: a kognitívat, a fizikait, az érzelmit és a spirituálist; a racionálist és az intuitívat; a nőieset és a férfiasat. A szervezet minden tagjának megengedik, hogy a maga egyéni módján járuljon hozzá a közös teljesítményhez, tiszteletben tartva a különbségeket a szerepkörökben, a végzettségben, a háttérben, érdeklődésben, készségekben, jellemvonásokban, nézőpontokban, stb.. Törekednek érzelmileg és spirituálisan biztonságos környezetet teremteni, ahol mindenki hitelesen adhatja önmagát.  Bátran használják a munkahelyen a következő kifejezéseket: törődés, szeretet, szolgálat, lélek. Vallják, hogy mindannyian alapvetően ugyanannyit érnek. Minden munkatárs vállalja a felelősséget gondolataiért, meggyőződéseiért, szavaiért, tetteiért. A visszajelzés és a tiszteletteljes szembesítés olyan lehetőség, amellyel segítenek egymásnak fejlődni. Inkább az erősségekre, semmint a gyengeségekre, és a lehetőségekre, semmint a problémákra fókuszálnak.

 

 

A könyvet kiadja: 

Azoknak a szervezeteknek, akik hisznek abban, hogy versenyképességük legfontosabb eleme a jól motivált, magas fokú együttműködésre képes, folyamatosan fejlődő ember, az Aquilone Training Kft. az a komplex szervezetfejlesztési megoldásokat nyújtó partner, aki a valós problémákra fókuszál, emberközpontú és korszerű eszközökkel dolgozik és felelősséget vállal az eredményért

 

A könyv kapcsán érintett menedzsment területek:

szervezeti kultúra menedzsment, humán erőforrás menedzsment, 


Meetup rendezvény:

  • Helyszín: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17., Óbudai Egyetem A épület, I. Emelet Kari Tanácsterem
  • Időpont: 2019. szeptember 25. 18:00

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a terem korlátos befogadó képessége miatt előzetes regisztrációhoz kötött! Regisztrálni az alábbi űrlap kitöltésével lehet:

 

Meetup űrlap _A jövő szervezetei

Várjuk a véleményét, kérdéseit

* A kiemelt mezők kitöltése kötelező!


!
!
!
!!

CAPTCHA
« Vissza az előző oldalra!

Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület - Magyar